Personliga utsläppskvoter

Attraherar det Brittiska parlamentet rapporterar BBC. Det sägs i och för sig bli dyrt att administera men fördelarna bedöms ändå var stora. Särskilt anser man att systemet har fördelar i att kunna påverka människor att ändra sina vanor på ett effektivare sätt än man skulle göra med en skatt. Parlamentsutskottet skall publicera en rapport som ännu inte är klar men man får en rätt god uppfattning av resonemanget från deras protokoll.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv