Olkiluoto - mera regel än undantag.

Nu händer det igen. Kärnkraftsbygget i Finland försenas. Förseningen går därmed upp emot 3 år + X där X ännu är en obekant storhet. Ekonomin som tidigare rapporterats raserad med 60% överdrag är nu uppe i 75% mer än offererat, vilket innebär att man ligger på bortemot 5000 dollar per kW.

En uppföljare till Olkiluoto planeras i Bell Bend i USA och har redan nu kostnadsbedömts till c:a 8000 USD per kW. Vilket förefaller klokt för projektledningen, men mindre begåvat i jämförelse med de alternativ man har, t.ex effektivisering.

Med de kostnadsnivåer som etableras för kärnkraften på fältet, och i belysningen av IEA WEO 2009 projektioner av hur kraftsituationen utvecklas (se bild nedan), är det klart att kärnkraft är en teknik som inte bara är dyr nu utan blir väsentligt dyrare i jämförelse framöver. Detta eftersom tillväxten är mycket snabbare för förnybar energi och dessas “Learning Rate” (LR) är högre, enligt IEA ETP (Energy Technology Perspectives) 2008.

De nya WEO-siffrorna vidimerar bedömningen från ETP att både vind och solceller nått “grid parity” senast kring 2020 medan kärnkraften aldrig kommer dit (LR är för låg och den initiala kostnadsnivån skiftar uppåt). Även om Areva (leverantör till Olkiluoto) påstår motsatsen (se bild 59).

Möjligen är det insikten om att kärnkraft inte är konkurrenskraftig som leder till argumentet att regeringarna måste stödja den av klimatskäl vilket sägs på sina håll i USA.

image

Produkt- och installationsdesign för energieffektivitet

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns tydligt på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum, men även på tavlor (displayer) för att kontrollera belysning eller matberedning i kök eller armaturer för vatten i badrum och kök. Inte sällan är det symboler och grå text på svart botten! Snyggt kanske men svårt att hantera - ibland omöjligt. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Ett angeläget område borde sålunda vara att se över formgivning (design) till exempel från det perspektiv som Thaler och Sunstein visar i sin bok Nudge
a) underlätta Komplexa val,
b) Visa Nyttjandefördelar,
c) Undvika misstag i användning,
d) Förstå konsekvenserna av användningen,
e) Ge Feedback (återkoppling) om driftläge,
f) Göra starten Användarvänlig.

Ett enkelt sätt att underlätta skulle kunna vara att anordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(are) att hantera.

Det är emellertid inte bara produkter som bör ges en ”design” som attraherar och motiverar energieffektiv handling utan det kan även gälla installationer. Effektvisering handlar inte bara om enstaka produkter som sätts in vid enstaka tillfällen utan snarare handlar om en process, en händelsekedja kan det vara intressant att se till hur man kan koppla åtgärder från flera leverantörer under en längre tidsrymd och också se till om man kan underlätta för hur efterföljande steg skall kunna förberedas.  Ett känt exempel är att man i Storbritannien ökat acceptansen av vindsisolering genom att erbjuda fastighetsägarna vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Här finns uppenbarligen stora möjligheter till utveckling av både marknadens tjänster och styrmedel för att påverka acceptansen hos kunderna. Ett förslag som nämnts skulle vara att följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar när nivån uppnåtts. Detta skulle också kunna uppmuntra installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden. Många av åtgärderna genomförs av lokala småföretag som är kända och uppskattade av kunderna men inte är motiverade att ta större grepp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv