Vita certifikat på väg tillbaka in i debatten?

Det har talats mycket om dem, och de har aviserats i EU:s direktiv, men ändå lyckades den s.k. energieffektiviseringsutredningen att pressa ut 708 sidor text utan att nämna dem en enda gång. Varken med argument för eller emot. Ett svårslaget rekord i negligering.

Men de skall ändå inte avföras från agendan. HSB och Riksbyggen har ett intressant förslag till vad de kallar KLOT-insats och där certifikaten nämns som en möjlighet. De argumenterar också för en annan variant av ROT-stödet och som också innehåller ett intressant förslag till klimatrelaterad fastighetsskatt och prioriterad finansiering för energieffektiviseringsåtgärder.

Naturskyddsföreningen, EnergiEffektiviseringsFöretagen och Energirådgivarna tycker att certifikaten är en bra idé. Naturvårdsverket ser positivt på dem. Och så gör Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Klimat- och energifrågorna gör det nödvändigt att ta alla möjligheter till att minska energianvändningen. Och vita certifikat kan mycket möjligt visa sig vara en av dem.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv