Krut och döda hökar

Effektivisering av energianvändningen kostar på! Det kostar tid och eftertanke när vi börjar fundera över vårt sätt att använda energi samt vad vi kan göra för att förbättra den. Pengarna vi behöver lägga in är småsummor och framförallt får vi tillbaka dem snabbt. Men denna tid tycks vi aldrig få eftersom vi spiller så mycket av den på att köra repris på en 30 år gammal diskussion - Kärnkraftdiskussionen. Men det är att spilla krut på död hök. Kärnkraften är, trots vissa försök att påstå motsatsen; dyr, en bransch på tillbakagång och oönskad av folket.

Kostnader: Det finska exemplet Olkiluoto 3 med sina skenade kostnader (60% över budget såvitt känt), visar att talet om billig kärnkraft tillhör det förgångna. För Finland är det mera relevant att fråga hur mycket effektivisering man skulle fått för de 15 miljarder man betalar i merkostnad.
Kärnkraftbeställningarna: Är förvånansvärt små trots den fördel den tillmäts ur klimatsynpunkt. Ett förhållande som kanske något hänger samman med just höga kostnader. IAEA rapporterar 34 reaktorer med totalt 27 GW (7% av den totalt installerade) vara under konstruktion. Av dessa har 10 st inget planerat startdatum. Branschen verkar snarare vara på tillbakagång än under utveckling.
Opinionen: Det görs gällande att majoriteten av svenska folket önskar kärnkraft. Mja, tittar man närmare på vad den senaste undersökningen frågade och vad folket svarade så är det väl snarare tvärtom! Men att hälften av dem som räknades som kärnkraftspositiva ansåg att man kunde leva med den kärnkraft vi har.

Så nog spills det mycket krut (och trycksvärta) på den döda höken kärnkraft. Förmodligen mer beroende på att diskussionen är lättare att föra i termer av för/emot något påtagligt än i termer av att identifiera effektiviseringsmöjligheter och att realisera dem! Si där - en utmaning för oss effektiviserings-freaks.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv