Kärnkraft, drömmen som sprack.

Det är The Economist som gör en granskning av läget i världen i en specialbilaga i sitt senaste nummer. Och på punkt efter punkt spricker drömmen. Inte minst kostnader och säkerhet. Man noterar t.ex. att kärnkraft kommer att fortsätta att vara ett politiskt fenomen och inte ett ekonomiskt om inte något revolutionerande tekniskt genombrott skulle inträffa, vilket man själv konstaterar är uteslutet.

Och ännu viktigare är deras resonemang om att kärnkraftens potentiella betydelse förblir marginell och “In a low-emissions world, the role of nuclear will be limited to whatever level of electricity demand remains when renewables are deployed as far as possible”.

Kanske borde den tankekonstruktionen vändas så att man i stället noterade att energianvändningen bör minskas (genom effektivare användning) och att man därefter kunde klara resten av försörjningen med förnybar energi. Då blir det ännu mer uppenbart att kärnkraften är onödig och kan bli en tekniskt olycklig parantes i utvecklingshistorien. Som sådan låter den sig väl representeras av bilden nedan som tagits ur tidningen.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv