Idag börjar slutspurten för EU-direktivet

Den så kallade trialogen mellan EU-organen börjar. Tänk om det kunde bli en sådan där “pojkbokssnyftare” där busen plötsligt kommer till insikt och blir god till sist? För avståndet är stort till 20%-målet (se bild nedan). Kommissionens förslag nådde inte ända fram men det gör man med EU-parlamantets “näringsutskott” (ITRE). Den som verkligen sabbar upplägget är Rådet (Council) där hela skocken av nej-sägande ministrar samlas. Vilket tyvärr även inkluderar den svenska ministern.

Resonemanget om att effektivisering står i motsats till besparing har nog varit i säck innan det kom i påse. Genom effektivare användning kan man med bibehållen, och även ökad, nytta (ljus, kraft, värme) minska energianvändningen. Man kan “göra mer med mindre” som det heter. Det tak som EU föreslår är snarare ett riktmärke - en station att passera - på vägen till ett genomeffektiviserat system. EUs tak ligger c:a 14% under den användning vi har idag och potentialen för lönsam effektivisering är vida större än så.

I en värld där vi måste hushålla med resurserna så att jordklotet räcker till och så att vi inte överhettar det vi har behöver även vi i Sverige bli bättre.
“There is enough for everybody’s need, but not enough for anybody’s greed”. Orden är Gandhis och fortfarande sanna men vi behöver tänka till lite mera för att omsätta dem i praktisk handling.

image

Kan elfordon bli en miljöfara?

Sveriges Natur har en intressant artikel om Litium och vad elfordonsutbredningen kan innebära. Den bygger på en omfattande rapport från Deutsche Bank där marknader och tillgångar utreds i detalj.

I DB-rapporten visas många spännande samband bland annat lärkurvorna (hur tekniken blir billigare med ökad markand) och hur olika tillämpningar antas öka (se bild nedan).

Sveriges Natur visar särskilt att det finns faror med utvinningen som till exempel kan drabba länder som Bolivia hårt, men också att det finns stora oexploaterade tillgångar på nära håll som Finland och kanske även Sverige.

Så svaret på frågan är både ja och nej och att det ligger lite i våra egna händer att försöka påverka leverantörerna så att utvinningen inte ställer till problem. Ett eventuellt högre pris kan säkert kompenseras av den fallande lärkurvan. En annan lärdom kan vara att ta en del rapporter i populärpressen om olika risker med en nypa salt.

Läs mer

Månadsindelade arkiv