Effektivisering högst på aktivitetslistan säger EU-parlamentet.

Självklart tycker man. Nu också tydliggjort av EU-parlamentet när de uttalar som om Europas energistrategi.

Men vad som är uppenbart för Europas beslutsfattare är fortfarande höljt i dunkel för det svenska Konjunkturinstitutet. Där argumenterar två av deras utredare mot effektiviseringsmålet. Nu är det väl så att effektivisering har många fördelar ifråga om privatekonomi, robusthet och produktivitet. Inte bara klimatet. Men de båda utredarna har valt en infallsvinkel och avgränsat problemet tills det passade deras syften.

Något undrar man också över kopplingen mellan denna krystade rapport och dess beställare som är Expertgruppen för Miljöstudier vilken är knuten till finansdepartementet och vars sammansättning också är märklig. Av nio ledamöter är 8 nationalekonomer! Är det den enda kompetens som behövs för miljöfrågorna?

Men på 1500-talet lär man ha diskuterat hur många änglar som rymdes på ett knappnålshuvud. Man kan undrar hur många nationalekonomer som ryms? Om man flyttar på änglarna först. tongue wink

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv