Effektivisering högst på aktivitetslistan säger EU-parlamentet.

Självklart tycker man. Nu också tydliggjort av EU-parlamentet när de uttalar som om Europas energistrategi.

Men vad som är uppenbart för Europas beslutsfattare är fortfarande höljt i dunkel för det svenska Konjunkturinstitutet. Där argumenterar två av deras utredare mot effektiviseringsmålet. Nu är det väl så att effektivisering har många fördelar ifråga om privatekonomi, robusthet och produktivitet. Inte bara klimatet. Men de båda utredarna har valt en infallsvinkel och avgränsat problemet tills det passade deras syften.

Något undrar man också över kopplingen mellan denna krystade rapport och dess beställare som är Expertgruppen för Miljöstudier vilken är knuten till finansdepartementet och vars sammansättning också är märklig. Av nio ledamöter är 8 nationalekonomer! Är det den enda kompetens som behövs för miljöfrågorna?

Men på 1500-talet lär man ha diskuterat hur många änglar som rymdes på ett knappnålshuvud. Man kan undrar hur många nationalekonomer som ryms? Om man flyttar på änglarna först. tongue wink

Produkt- och installationsdesign för energieffektivitet

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns tydligt på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum, men även på tavlor (displayer) för att kontrollera belysning eller matberedning i kök eller armaturer för vatten i badrum och kök. Inte sällan är det symboler och grå text på svart botten! Snyggt kanske men svårt att hantera - ibland omöjligt. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Ett angeläget område borde sålunda vara att se över formgivning (design) till exempel från det perspektiv som Thaler och Sunstein visar i sin bok Nudge
a) underlätta Komplexa val,
b) Visa Nyttjandefördelar,
c) Undvika misstag i användning,
d) Förstå konsekvenserna av användningen,
e) Ge Feedback (återkoppling) om driftläge,
f) Göra starten Användarvänlig.

Ett enkelt sätt att underlätta skulle kunna vara att anordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(are) att hantera.

Det är emellertid inte bara produkter som bör ges en ”design” som attraherar och motiverar energieffektiv handling utan det kan även gälla installationer. Effektvisering handlar inte bara om enstaka produkter som sätts in vid enstaka tillfällen utan snarare handlar om en process, en händelsekedja kan det vara intressant att se till hur man kan koppla åtgärder från flera leverantörer under en längre tidsrymd och också se till om man kan underlätta för hur efterföljande steg skall kunna förberedas.  Ett känt exempel är att man i Storbritannien ökat acceptansen av vindsisolering genom att erbjuda fastighetsägarna vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Här finns uppenbarligen stora möjligheter till utveckling av både marknadens tjänster och styrmedel för att påverka acceptansen hos kunderna. Ett förslag som nämnts skulle vara att följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar när nivån uppnåtts. Detta skulle också kunna uppmuntra installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden. Många av åtgärderna genomförs av lokala småföretag som är kända och uppskattade av kunderna men inte är motiverade att ta större grepp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv