Financial Times och HELA sanningen

IEA uppmanar till mera kärnkraft basunerar Financial Times ut dagen efter att Stern-rapporten kommit ut. Sanningen är snarare att IEA inte utesluter kärnkraft men låter länderna själva ta ställning till den. Däremot “glömmer” Financial Times att IEAs TUNGA budskap (se nedan), om hur växthusgaserna skall minska, är uppmaningen till effektivare energianvändning. För några år sedan fanns det en liten misshällighet mellan IEA och Financial Times om det riktiga i att publicera förhandsuppgifter. Är det där sanningen ligger?

Vari sanningen ligger i DNs gillande kommentar (3 Nov.) till Financial Times påstående är svårare att utröna. Men de har ju under lång tid valt att måla ut alla alternativen till kärnkraft som en återgång till fattigdom och vedsamhälle. Det kan vara värt att notera igen att Sverige är fullbyggt när det gäller kärnkraft om man skall ta rimliga hänsyn till energisäkerhet, d.v.s. att inte bli alltför beroende av enskilda energikällor och -tekniklösningar. En ledtråd får man i DNs felstavning av namnet på IEAs chefsekonom. Han heter Fatih och inte Faith! Men det kanske handlar mest om tro?

I IEAs teknikscenarier svarar effektivisering för 45% av reduktionen men kärnkraft för 6%! Effektiviseringen har dessutom “....net negative costs…” Så vilket är viktigast?
image
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv