EU-ländernas miljöinsatser under lupp

EU-ländernas insatser och tillstånd har sammanställts i ett digert material från kommissionen. Del 2 som innehåller statistik och indikatorer har mycket intressanta saker som borde studeras av organisationer och företag som vill nå ut med sina produkter och budskap till kunder och medlemmar.

Där finns också en bild (se nedan) som visar hur naturkatastrofer som kan förknippas med klimatförändringen stadigt ökar under de senaste tre decennierna.

Till detta mönster hör även den senaste tidernas händelser som den Ryska värmeböljan och de Pakistanska översvämningarna rapporterar The Economist. Inte så att de enskilda händelserna kan attribueras till klimatförändringen men den oftare återkommande förekomsten bildar ett mönster som kan hänföras dit.

image

En spade är en spade och en bubbla är en bubbla

OK detta är, tillsammans med kolumnen hos eceee, den sista klagokommentaren om artikelserien i veckans nummer av The Economist.

Det verkar nästan otroligt att de lyckas missa det uppenbara nämligen att fossilbränslena är till stor del oanvändbara. Christiana Figueres på UNFCCC är dock tydlig. “En bubbla är en bubbla

Någon gång skall det väl bli klart även för affärstidningarna, eller….?

Läs mer