EU-ländernas miljöinsatser under lupp

EU-ländernas insatser och tillstånd har sammanställts i ett digert material från kommissionen. Del 2 som innehåller statistik och indikatorer har mycket intressanta saker som borde studeras av organisationer och företag som vill nå ut med sina produkter och budskap till kunder och medlemmar.

Där finns också en bild (se nedan) som visar hur naturkatastrofer som kan förknippas med klimatförändringen stadigt ökar under de senaste tre decennierna.

Till detta mönster hör även den senaste tidernas händelser som den Ryska värmeböljan och de Pakistanska översvämningarna rapporterar The Economist. Inte så att de enskilda händelserna kan attribueras till klimatförändringen men den oftare återkommande förekomsten bildar ett mönster som kan hänföras dit.

image

Sex steg till en hållbar framtid

The Guardian gör en lista som mest handlar om ländernas ansvar att agera samfällt och agera nu - inte sen.

På punkten sex, att dela med sig av tekniska lösningar, saknar man (som vanligt) effektvisering. Och den punkten borde också avse affärsmodeller för att få lösningarna (inklusive effektvisering) på plats.

Listan borde vara ganska okontroversiell. Ja möjligen med undantag för dem som brukar dra en lans för att man skall undvika att gå före utan istället vänta och se. Fast de hörs alltmera sällan numera. Ja utom en - förstås!  LOL

Läs mer