Elefanten på toppmötet

European Energy Review, EER, konstaterar att ledarna vid förra veckans toppmöte missade elefanten i rummet, nämligen energieffektiviseringen. Den svenske statsministerns kommentar, om att effektivisering inte är tillräckligt väl definierat som begrepp, tyder på att våra ledare är i akut behov av en optiker.

I flera av EU-länderna har energipriserna stigit de senaste året och ibland kraftigt som i Sverige. Manuel Barroso tog upp det i sin presentation och senare i presskonferens att det bästa sättet att sänka energikostnaderna är effektivisering och om man tar 20%-målet som riktmärke motsvarar det 10 000 kronor per hushåll varje år. Om nu medborgarnas situation skulle kunna vara ett argument för våra ledare?

EER berättar emellertid att kommissionen håller på att utforma ett nytt förslag till handlingsplan för effektivisering och som motverkar det uteblivna beslutet från förra fredagen. Denna plan skall presenteras den 2 mars. I utkastet lär ingå förslag till nytt energitjänstedirektiv, bindande krav på effektivisering i offentliga sektorn och krav på att energiföretagen medverkar i effektiviseringen (vita certifikat), krav på effektivisering vid upphandling och vid renoveringar samt krav på besiktningar/deklarationer även för företag.

Må elefanten göra sig påmind på nytt! Den börjar bli orolig.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv