Effektivisering händer inte av sig själv

När ministrarna träffades i Åre sade de bl.a. att det var dags att skörda de lågt hängande frukterna (low-hanging fruit) på energieffektiviseringens område. Men även denna enkla metafor kan vara mångtydig. Den kan vara bra som en uppmaning att göra sådant som är enkelt men det kan vara dåligt om man uppfattar uppmaningen som att effektivisering är enkelt och inte fordrar någon ansträngning. Grenen med den lågt hängande frukten kanske hänger över en nässelhög! Då måste man hitta på något för att komma åt frukten!

Vi vet att det finns åtgärder som det är lönsamt att vidta och som borde ha utförts om alla människor och företag vore strikt ekonomisk rationella, se den vänstra tredjedelen i figuren. Det faktum att så inte skett kan leda till lite olika slutsatser. Vissa ekonomer hävdar att kostnaderna som är förknippade med att göra det man borde ha gjort är så höga att människor egentligen gör rätt i att avstå. För dem finns ingen lågt hängande frukt. Om ministrarna gör tolkningen att dessa frukter skall kunna skördas utan någon ansträngning då får dessa ekonomer rätt !

Men ministrarna lyssnade förhoppningsvis mera på Nicholas Stern (Nicholas_Stern_Speech.pdf) som också var med på deras möte? Han gjorde där klart att den lågt hängande frukten fordrar insatser (se hans punkt 7).

Men om vi bara stannar upp vid dessa “enkla” åtgärder kan vi hamna i samma predikament som några andra som pallade frukt. Vi åker så småningom ut ur Lustgården! Ty det saknas helt ett minst lika viktigt strategiskt område i ministrarnas lista, nämligen att skapa marknader för nya teknikområden, se den högra tredjedelen i figuren nedan. Eller för att bygga vidare på fruktmetaforen - Vad skall vi göra när ?the low-hanging fruits? är plockade? Var finns stegarna upp till de högre upp växande frukterna? Vem planterar de nya fruktträden?

Även detta berörde Nicholas Stern (se hans punkter 10 och 12). Och IEA har skrivit en del nyttigt i ämnet om hur man får fart på marknadens lärprocesser.

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv