Effektivisering är ingen tebjudning.

Efter att ha varit på energimyndighetens evenemang “EnergiUtblick” och på Energitinget, där man möter olika aktörers syn på vad som skall göras slås man av att vi i allt väsentligt tassar kring problemet. Det blir som en tebjudning där man talar artigt till varandra och undviker att slamra med porslinet. Det börjar kännas som om vi skulle behöva göra om Maos slagord. Det om revolutionen - att den inte är någon tebjudning. Effektivisering är nämligen inte någon enkel engångsföreteelse, något man gör och sedan är man klar en gång för alla, eller någon vara som säljs i lös vikt och mäts upp så mycket man tycker att man behöver (har råd med eller anser lönsamt för stunden). 

För att nå den potential (nivå) av effektiv användning som är motiverad så behövs:
1. Målmedvetet/Ihärdigt/Långsiktigt arbete (se fig.1) där man utgår från en kartläggning-deklaration som visar vad man kan göra åt byggnaden eller processen. Sedan vidtar man åtgärderna undeer relativt lång tid genom att gripa varje tillfälle när det är lämpligt så att kostnaderna hålls rimliga.
2. Insats av många olika kompetenser (se fig.2). Vissa av dessa erbjuds i paket under namnet “energitjänster”, men det är mera sällan som dessa omfattar alla de kompetenser som behövs under den länga iordningställningsperiod som behövs. Det är EnergiEffektiviseringsFöretagens (http://www.eef.se) avsikt att kunna samla alla dessa kompetenser så att kunden kan nå dem vid behov.

Myndigheterna tassar runt dessa förhållanden på tysta fötter, man vill ju inte “störa marknaden”. Tyvärr är de kommunala rådgivarnas befogenheter kringrända. Synd - för Energirådgivarna (http://www.energiradgivarna.com) är marknadens bästa vän. Om rådgivarna kunde bli mera hjälpande för den enskilde skulle man kunna bota mycket beslutsångest. Och det behöver inte innebära favorisering av någon teknik eller något företag.

Om det skall bli någon effektivisering värd namnet i Sverige så står striden i gathörnen där kunderna, företagen och rådgivarna finns. Och då är det dags att kavla upp ärmarna ordentligt. Jag börjar här med att skramla med tekoppen!

image
Figur 1.
———————————
image
Figur 2.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv