Autobahn för elkraft.

Mera el kan hjälpa till att minska energianvändningen totalt sett. Men det kanske ändå måste vara någon ordning även i en energibalans. IVA har i sin nya rapport “Vägval Energi” kommit fram till att Norden i framtiden har ett elöverskott på minst 40 TWh (minst 5 kärnreaktorer av dagens storlek) och som måste transporteras ned till kontinenten. Transmissionsnätet måste byggas ut till en sorts Autobahn för elkraft. Klokskapen i att lägga kraftverken på en annan plats än där de behövs är svår att begripa.

IVA har också kommit fram till att kärnkraft är billigare än alternativen. Det gör man med hänvisning till IEA:s ETP 2008. Men det är inte riktigt vad den studien säger även om man i ett av diagrammen påstår att reaktorer generation III+ skall vara kommersiella 2025. Deras egna siffror säger nämligen emot det påståendet!

Det ena skälet är att kärnkraft har låg lärhastighet (Learning Rate) d.v.s det förbilligande som följer med en fördubblad volym. Den blir billigare med större marknadsvolym precis som all annan teknik men denna effekt är långsammare än för de flesta av alternativen. Det andra skälet är att kärnkraft redan har större marknadsvolym än alternativen och att marknadslärandet därför “växlar ut” långsammare (det tar längre tid att fördubbla volymen). Se tabell och graf nedan.

Kärnkraftens kostnader underskattas skriver man i Sydsvenska Dagbladet. Ja sannerligen!!

image
——————————————————————————
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv