EU Allmänförklaring av energiprojekt

Större infrastrukturprojekt för el, olja, gas och CCS (koldioxidinfångning) i Europa skall kunna förklaras vara av allmänt intresse och få en snabbare tillståndsprocess. Man har identifierat 12 stycken “priority corridors” varav några har direkt intresse för svenskt vidkommande, t.ex. :

1. Northern Seas offshore grid (?NSOG?): integrated offshore electricity grid in the North Sea, the Irish Sea, the English Channel and the Baltic Sea
7. Baltic Energy Market Interconnection Plan in electricity (“BEMIP Electricity”): interconnections between Member States in the Baltic region and reinforcing internal grid infrastructures
8. Baltic Energy Market Interconnection Plan in gas (“BEMIP Gas”): infrastructure to end the isolation of the three Baltic States and Finland and their single supplier dependency and to increase diversification

Men utöver de som har direkt geografisk anknytning nämner man:

10 Smart grids deployment: adoption of smart grid technologies across the Union to efficiently integrate the behaviour and actions of all users connected to the electricity network, in particular the generation of large amounts of electricity from renewable or distributed energy sources and demand response by consumers.
11. Electricity highways: first electricity highways by 2020, in view of building an electricity highways system across the Union.

Utöver att tillståndsprocedurer skall kunna snabbas upp så skall det finnas möjligheter till finansiering. Bedömare med insyn hävdar dock att det ger mest fördelar för gasledningar och mindre för el som skulle kunna vara av större betydelse för att utnyttja förnybar energi.

Produkt- och installationsdesign för energieffektivitet

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns tydligt på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum, men även på tavlor (displayer) för att kontrollera belysning eller matberedning i kök eller armaturer för vatten i badrum och kök. Inte sällan är det symboler och grå text på svart botten! Snyggt kanske men svårt att hantera - ibland omöjligt. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Ett angeläget område borde sålunda vara att se över formgivning (design) till exempel från det perspektiv som Thaler och Sunstein visar i sin bok Nudge
a) underlätta Komplexa val,
b) Visa Nyttjandefördelar,
c) Undvika misstag i användning,
d) Förstå konsekvenserna av användningen,
e) Ge Feedback (återkoppling) om driftläge,
f) Göra starten Användarvänlig.

Ett enkelt sätt att underlätta skulle kunna vara att anordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(are) att hantera.

Det är emellertid inte bara produkter som bör ges en ”design” som attraherar och motiverar energieffektiv handling utan det kan även gälla installationer. Effektvisering handlar inte bara om enstaka produkter som sätts in vid enstaka tillfällen utan snarare handlar om en process, en händelsekedja kan det vara intressant att se till hur man kan koppla åtgärder från flera leverantörer under en längre tidsrymd och också se till om man kan underlätta för hur efterföljande steg skall kunna förberedas.  Ett känt exempel är att man i Storbritannien ökat acceptansen av vindsisolering genom att erbjuda fastighetsägarna vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Här finns uppenbarligen stora möjligheter till utveckling av både marknadens tjänster och styrmedel för att påverka acceptansen hos kunderna. Ett förslag som nämnts skulle vara att följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar när nivån uppnåtts. Detta skulle också kunna uppmuntra installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden. Många av åtgärderna genomförs av lokala småföretag som är kända och uppskattade av kunderna men inte är motiverade att ta större grepp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv