Varde ljus.

image
1 700 000 000 människor, en fjärdedel av jordens befolkning, är helt beroende av att använda fossila bränslen i egna anordningar för att få belysning för sina dagliga värv. På så sätt släpper man ut 190 millioner ton koldioxid årligen. Och det är dyrt! Detta framgår av en rapport från Lumina-projektet. Denna undermåliga belysning kostar c:a 300 miljarder kronor årligen, motsvarande 20% av hela världens kostnader för belysning, och ger ungefär 0,1% av den belysning som världens elektriska belysning levererar. Se illustration nedan.

Fattiga människor tvingas betala mycket för dåligt ljus och hålls på så sätt kvar i fattigdom och blir också orsak till oproportionerligt stora utsläpp av växthusgaser. Hur mycket mer orättvist kan det bli?

Detta skulle kunna ändras genom att en av Kyotosystemets s.k. flexibla mekanismer (CDM) utformades så att ett teknikskifte, till t.ex. LED-belysning med solcellsladdning, kunde finansieras, föreslår rapporten. Det om något skulle vara en win-win lösning. Människor i U-länder skulle kunna få bättre ekonomi och utveckling genom att spendera mindre och få bättre belysning för att kunna studera och arbeta. De länder som finansierar skulle kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna.

Och, som om inte detta var nog, skulle vi få en utveckling av både solcells-, LED, och batteriteknik som också vi i I-länderna kan dra nytta av i form av billigare och bättre produkter. Hur svårt är ett sådant val?

image
Fotogenlampan har en effekt på 200 W att jämföras med LED 1 W. LED lampans ljusutbyte är också fem gånger bättre än fotogenvarianten. Var så god och välj! Du som har råd.

Produkt- och installationsdesign för energieffektivitet

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns tydligt på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum, men även på tavlor (displayer) för att kontrollera belysning eller matberedning i kök eller armaturer för vatten i badrum och kök. Inte sällan är det symboler och grå text på svart botten! Snyggt kanske men svårt att hantera - ibland omöjligt. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Ett angeläget område borde sålunda vara att se över formgivning (design) till exempel från det perspektiv som Thaler och Sunstein visar i sin bok Nudge
a) underlätta Komplexa val,
b) Visa Nyttjandefördelar,
c) Undvika misstag i användning,
d) Förstå konsekvenserna av användningen,
e) Ge Feedback (återkoppling) om driftläge,
f) Göra starten Användarvänlig.

Ett enkelt sätt att underlätta skulle kunna vara att anordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(are) att hantera.

Det är emellertid inte bara produkter som bör ges en ”design” som attraherar och motiverar energieffektiv handling utan det kan även gälla installationer. Effektvisering handlar inte bara om enstaka produkter som sätts in vid enstaka tillfällen utan snarare handlar om en process, en händelsekedja kan det vara intressant att se till hur man kan koppla åtgärder från flera leverantörer under en längre tidsrymd och också se till om man kan underlätta för hur efterföljande steg skall kunna förberedas.  Ett känt exempel är att man i Storbritannien ökat acceptansen av vindsisolering genom att erbjuda fastighetsägarna vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Här finns uppenbarligen stora möjligheter till utveckling av både marknadens tjänster och styrmedel för att påverka acceptansen hos kunderna. Ett förslag som nämnts skulle vara att följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar när nivån uppnåtts. Detta skulle också kunna uppmuntra installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden. Många av åtgärderna genomförs av lokala småföretag som är kända och uppskattade av kunderna men inte är motiverade att ta större grepp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv